•  

   

   

  Inzicht in schaarse tijd

 •  Overzicht

 •  Samenwerking

 •  Objectief

   

Een dynamische takenlijst!

De Taaktuner is een takenlijst met een uniek dynamisch ordeningsprincipe. De Taaktuner maakt op basis van de ingevoerde taken, taaktijden en doorlooptijden een ‘foto’ van je werkzaamheden en maakt daarin pieken, onvoorspelbaarheid en afhankelijkheden zichtbaar. Het algoritme ordent taken in een overzichtelijke samenhang. De gebruiker krijgt adviezen om het takenpakket in balans te brengen.

Overzicht en inzicht

Met de Taaktuner krijgt u niet alleen overzicht en inzicht in uw takenlijst. Ook hoe u balans kunt herstellen wordt duidelijk. Bijvoorbeeld met voorstellen om sprints te trekken met overwerk of de veerkracht voor onvoorspelbare ad-hoc taken te vergroten met andere prioriteiten. Tenslotte kunt u met inzicht in de mogelijkheden om versnippering aan te pakken, de eigen werkwijze verbeteren en in werkbalans komen. De Taaktuner zet de feiten over beschikbare en gevraagde tijd op de rij en biedt de gebruiker diepgaand inzicht in werkdrukpieken en -dalen, afhankelijkheden en mogelijkheden om aan knoppen te draaien.

Je werk (samen) organiseren

De analyse spitst zich toe op het zogenaamde maatgevende pad. Dit is een keten van taken die elkaar beinvloeden en in combinatie met routine en ad-hoc druk bepalen wat je moet organiseren om gezond en creatief te blijven. Hierdoor komt de focus te liggen op de knelpunten en oplossingsmogelijkheden. Dit kan zowel per dag, per taak, op individueel als op teamniveau worden getoond.

Taakdruk

De Taaktuner biedt in eerste instantie individuele gebruikers, maar ook organisaties een overzicht van oplossingsmogelijkheden en adviezen voor zelforganisatie, samenwerkingsmogelijkheden in teams. Een bijzondere meerwaarde zit in de mogelijkheid die de objectivering brengt. Taakdruk is de objectieve kant van werkdruk. Daarmee hoef je niet meer controle te introduceren, je kunt ook verder naar delegeren van verantwoordelijkheid in combinatie met faciliteren en ondersteunen bij keuzevraagstukken. Zo kan verantwoordelijkheid en zeggenschap over tijd worden gedelegeerd. De eigen verantwoordelijkheid die hierdoor ontwikkeld wordt, gaat dus niet alleen over de tijdsbesteding, maar ook over de verantwoordelijkheid voor eigen talent en zorg voor elkaar.

Wat is de meerwaarde ten opzichte van een statische takenlijst?

Werken is een werkwoord; werk gedraagt zich als een stroom: er komen verwachtingen bij en er worden taken afgerond. Veel planningsinstrumenten zetten capaciteitsclaims wel op een rij, maar dat geeft onvoldoende inzicht in de piekdruk en het gaat bij prioriteitstelling niet om het gemiddelde maar om de knelpunten. Daarbij komt dat veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid op taakniveau een rol spelen. 

De Taaktuner maakt het verschil doordat met alle factoren rekening wordt gehouden en daardoor een meer compleet en betrouwbaar beeld onstaat. Alle taken, ad-hoc werkzaamheden en rutines worden expliciet, zichtbaar en daarmee beter bespreekbaar en beinvloedbaar. De feiten worden duidelijk en de beleving begrijpelijk. 

 

Disclaimer | All right reserved Maarten de Winter © Copyright 2012